Πολιτικη προστασιας δεδομενων

Γενικοί όροι - Περιορισμός ευθύνης

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας, η οποία δικαιούται να τροποποιεί ή και να διακόψει τη λειτουργία της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Ο επισκέπτης οφείλει κάθε φορά πριν την χρήση να μελετάει τους όρους. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας απαγορεύεται να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, καθώς και να μεταγραφεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη άδεια της εταιρείας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο διαχειριστής συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών, μόνο όταν οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών, εκτός αν ο τελευταίος δεν το επιθυμεί. Ο διαχειριστής της δε θα διαθέσει προς πώληση χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η παρούσα σελίδα περιλαμβάνει περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Ο επισκέπτης πρέπει να γνωρίζει ότι όταν εκουσίως γνωστοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία (π.χ. όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση), τα εν λόγω στοιχεία μαζί με πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην επικοινωνία του μπορούν να συγκεντρωθούν, και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους και ενδέχεται να καταλήξουν σε «απρόκλητη» αποστολή μηνυμάτων από τρίτους. Τέτοιες ενέργειες δεν ελέγχονται από τον διαχειριστή.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή και του επισκέπτη των σελίδων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον διαχειριστή, παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση παρακάτω. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε

E-mail:Women's Style

Οροι χρησης

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο, πλην εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Περιορισμός ευθύνης - Δήλωση αποποίησης

Ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται ότι η πρόσβαση σε αυτήν και το περιεχόμενο αυτής γίνεται με δική του ευθύνη. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, πρέπει να επικοινωνεί απευθείας με την εταιρεία μας.

Women's Style.